Ikon för Rikstermbanken

monoglycerid

svensk term: monoglycerid
definition:

fri fettsyra som sitter ihop med en glycerolmolekyl

anmärkning:

Är en nedbrytningsprodukt av de fetter vi får i oss via maten. Det är i form av fria fettsyror och monoglycerider vi kan tillgodogöra oss fettet vi äter.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008