Ikon för Rikstermbanken

monodejodering

svensk term: monodejodering
definition:

kemisk reaktion som innebär att en jodatom spjälkas bort från ett ämne

anmärkning:

Detta sker t.ex. när det relativt inaktiva ämnet T₄ (tetrajodtyronin) omvandlas i kroppen till det aktiva hormonet T₃ (trijodtyronin). T₃ och T₄ är sköldkörtelhormoner som reglerar ämnesomsättningen.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008