Ikon för Rikstermbanken

monocyt-makrofagsystemet

svenska termer: monocyt-makrofagsystemet
MPS
förklaring:

MPS, monocyt-makrofagsystemet, är ett system i kroppen omfattande celler som har till uppgift att ”äta upp” främmande partiklar (t.ex. bakterier) i blodet och lymfan. Dessa celler utgör en viktig del av kroppens immunförsvar.

Retikuloendoteliala systemet, RES, är en äldre benämning på monocyt-makrofagsystemet, MPS.

[TNC: Enligt NE anses termerna ”dock av en del immunologer inte vara helt synonyma; sålunda råder delade meningar om huruvida vissa antigenpresenterande celler (retikelceller och Langerhans celler) skall inkluderas i mononukleärt fagocytsystem.”]

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008