Ikon för Rikstermbanken

monoaminooxidas

svenska termer: monoaminooxidas
MAO
definition:

enzym som bryter ner s.k. monoaminer såsom serotonin, dopamin och noradrenalin

anmärkning:

Enzymet finns i två former, A och B. MAO A-hämmare används för att behandla depression genom att öka halten monoaminer i hjärnan. MAO B-hämmare används i kombination med L-dopa mot Parkinsons sjukdom.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008