Ikon för Rikstermbanken

molekyl

svensk term: molekyl
definition:

den minsta enheten av en kemisk förening som existerar, men som fortfarande har samma kemiska och fysikaliska egenskaper som en större mängd av ämnet

anmärkning:

En molekyl består av minst två atomer sammanbundna med en kemisk bindning emellan.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008