Ikon för Rikstermbanken

mixtur

svensk term: mixtur
definition:

blandning av två eller flera läkemedel som är upplösta i samma vätska och därmed bildar en flytande läkemedelsform

anmärkning:

En mixtur doseras efter volym och tillförs kroppen genom munnen.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008