Ikon för Rikstermbanken

mitralisstenos

svensk term: mitralisstenos
förklaring:

Då klaffen som skiljer vänster förmak och vänster kammare i hjärtat inte öppnas tillräckligt vilket leder till ett ökat tryck i vänster förmak. Symptom kan vara andfåddhet och trötthet.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008