Ikon för Rikstermbanken

mitos

svensk term: mitos
definition:

celldelningen hos celler som inte är könsceller, det vill säga hos kroppscellerna som även kallas somatiska celler

anmärkning:

Mitos är den vanliga processen för att cellerna ska kunna föröka sig och bli flera. Vid mitosen blir det två identiska celler av en cell. Celldelning då könsceller delar sig kallas meios.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008