Ikon för Rikstermbanken

mikonazol

svensk term: mikonazol
förklaring:

Mikonazol är ett antimykotikum. Mikonazol har fungicid effekt, dvs. är giftig för svampar.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008