Ikon för Rikstermbanken

metyldopa

svensk term: metyldopa (L-form)
förklaring:

Metyldopa omvandlas i kroppen till alfametylnoradrenalin. Detta ämne binder till och aktiverar receptorer (små sensorer) vilka dämpar det sympatiska nervsystemets påverkan på blodkärlen. Blodkärlen slappnar av och vidgas och blodtrycket sjunker.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008