Ikon för Rikstermbanken

metastas

svenska termer: metastas
dottertumör
definition:

tumör som uppkommit genom att cancerceller spridit sig från en ursprunglig tumör till andra delar i kroppen

anmärkning:

När en tumör metastaserat är cancersjukdomen mycket svårare att bota.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008