Ikon för Rikstermbanken

metaplasi

svensk term: metaplasi
definition:

fysiologisk process där en celltyp övergår till en annan celltyp

anmärkning:

Exempel på metaplasi är när s.k. epitelceller i matstrupen övergår till en annan form av epitel som normalt bara finns i magsäcken. Detta kan uppkomma om magsyra läcker upp i matstrupen.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008