Ikon för Rikstermbanken

metabolisk alkalos

svensk term: metabolisk alkalos
definition:

ökat pH i kroppen som orsakas av hög halt basiska ämnen

anmärkning:

Kan uppkomma bl.a. vid kraftiga kräkningar eller steroid- och diuretikabehandlingar.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008