Ikon för Rikstermbanken

mesoteliom

svensk term: mesoteliom
definition:

tumör som utgår från celler i de hinnor som täcker insidan av de stora kroppshålorna, som t.ex. lungsäcken, bukhinnan eller hjärtsäcken

anmärkning:

Den vanligaste typen av mesoteliom är den som börjar i lungsäcken. Orsaken till sjukdomen är ofta att man exponerats för något farligt ämne i arbetet, som t.ex. asbest.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008