Ikon för Rikstermbanken

medulla

svenska termer: medulla
märg
definition:

den inre delen av flera organ

anmärkning:

Kan bl.a. avse medulla oblangata, förlängda märgen, som är en del av hjärnstammen. Andra exempel på märg är benmärg (medulla ossea), medulla spinalis (ryggmärgen) och njurmärgen (medulla renalis).

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008