Ikon för Rikstermbanken

medianöverlevnad

svensk term: medianöverlevnad
definition:

mått som används för att utvärdera vissa läkemedels effekt

anmärkning:

Det anges i månader och innebär att hälften av patienterna har dött, medan hälften fortfarande lever. Måttet kan t.ex. användas för att jämföra olika cellgifters effekt.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008