Ikon för Rikstermbanken

manifest

svensk term: manifest
definition:

uppenbar eller klart framträdande

anmärkning:

Kan t.ex. sägas om en sjukdom.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008