Ikon för Rikstermbanken

malign

svenska termer: malign
elakartad
förklaring:

Används bl.a. när man talar om tumörer, som kan vara antingen maligna, dvs. elakartade, eller benigna, dvs. godartade.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008