Ikon för Rikstermbanken

makulopati

svensk term: makulopati
förklaring:

Samlingsterm för sjukdomar i ögats hornhinna.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008