Ikon för Rikstermbanken

makuladegeneration

svensk term: makuladegeneration
förklaring:

När det sker en förändring i makula (gula fläcken i ögat). Förekommer främst hos äldre personer och leder till nedsättning av det skarpa seendet. Det perifera seendet (ledsynen) drabbas inte.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008