Ikon för Rikstermbanken

maceration

svensk term: maceration
definition:

uppmjukning eller upplösning av vävnad med hjälp av vätska

anmärkning:

Cellerna skiljs från varandra och vävnaden löses upp.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008