Ikon för Rikstermbanken

lysosom

svensk term: lysosom
definition:

cellorganell som har till uppgift att med hjälp av enzymer bryta ner bl.a. stora molekyler inuti celler

anmärkning:

De nedbrutna beståndsdelarna tas sedan upp som energi för cellen.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008