Ikon för Rikstermbanken

luxation

svensk term: luxation
förklaring:

Urledvridning, skada på en led som innebär att ledytorna förskjuts så att de inte längre berör varandra.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008