Ikon för Rikstermbanken

lungfibros

svensk term: lungfibros
definition:

lungsjukdom där lungans vävnad omvandlas till bindväv (ofta som en följd av en inflammation)

anmärkning:

Fibrosutvecklingen gör att lungan inte längre kan expandera i samma utsträckning som tidigare vilket påverkar individens förmåga att andas.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008