Ikon för Rikstermbanken

lungödem

svensk term: lungödem
definition:

allvarligt och livshotande tillstånd som orsakas av svikt i hjärtats vänstra kammare

anmärkning:

Detta leder till ett ökat tryck som gör att vätska läcker ut i lungorna. Symtomen är bl.a. svår andnöd och hosta.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008