Ikon för Rikstermbanken

lokalanestesi

svenska termer: lokalanestesi
lokalbedövning
förklaring:

När man enbart bedövar en del av kroppen, där man har ont, istället för att behandla hela kroppen. Man kan också ge lokalanestetika i förebyggande syfte inför t.ex. ett nålstick eller en operation.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008