Ikon för Rikstermbanken

lobär

svensk term: lobär
definition:

som har att göra med någon lob, det vill säga en lapp- eller flikliknande kroppsdel

anmärkning:

Till exempel innebär lobär pneumoni att en lob i lungorna är inflammerad.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008