Ikon för Rikstermbanken

lipolys

svensk term: lipolys
definition:

klyvning av fettmolekyler

anmärkning:

Lipolys sker med hjälp av enzymer, så kallade lipaser.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008