Ikon för Rikstermbanken

linkosamid

svensk term: linkosamid
förklaring:

Grupp av antibiotika som hindrar bakteriernas proteinsyntes. Linkosamiderna har effekt mot infektioner orsakade av anaeroba och grampositiva aeroba bakterier. Medlet används framför allt vid anaeroba infektioner, exempelvis bukinfektioner samt vid vissa svåra hud- och mjukdelsinfektioner.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008