Ikon för Rikstermbanken

lidokain

svensk term: lidokain
förklaring:

Aktiv substans i läkemedel. Lidokain är ett lokalbedövningsmedel som kan användas för smärtlindring av sår och sprickor i hud, smärtor i munhåla och som lokalbedövning av nerver i huden och ryggmärgskanalen vid kirurgiska ingrepp. Lidokain används även för behandling av allvarliga hjärtrytmrubbningar och vid långvariga epileptiska anfall.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008