Ikon för Rikstermbanken

lichenifiering

svensk term: lichenifiering
definition:

förtjockning av huden

anmärkning:

Kan uppkomma efter långvarigt kliande pga. hudsjukdom.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008