Ikon för Rikstermbanken

leverinsufficiens

svenska termer: leverinsufficiens
leversvikt
förklaring:

Betyder att leverfunktionen är nedsatt eller otillräcklig. Akut leversvikt är ett livshotande tillstånd och kan bl.a. uppkomma efter ett långvarigt alkoholmissbruk.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008