Ikon för Rikstermbanken

leverclearance

svensk term: leverclearance
definition:

mått på leverns förmåga att utsöndra ett ämne

anmärkning:

Anges som den mängd blodplasma som per tidsenhet renas från ett ämne.

Även njurarna har förmågan att rena blodet från olika substanser, måttet kallas då njurclearance.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008