Ikon för Rikstermbanken

letargi

svensk term: letargi
definition:

ihållande medvetslöshet eller dvala

anmärkning:

Kan även avse håglöshet i allmänhet.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008