Ikon för Rikstermbanken

letal

svenska termer: letal
dödlig
förklaring:

I läkemedelssammanhang talar man ibland om letal dos, vilket innebär den dos av ett visst läkemedel som leder till döden.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008