Ikon för Rikstermbanken

lesion

svensk term: lesion
definition:

skada eller sjuklig förändring i organ eller vävnader

anmärkning:

Skadan kan vara orsakad av yttre våld eller av sjukdom.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008