Ikon för Rikstermbanken

leiomyosarkom

svensk term: leiomyosarkom
förklaring:

Elakartad tumör som utgår från glatt muskulatur.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008