Ikon för Rikstermbanken

latens

svensk term: latens
förklaring:

När något är latent är det dolt eller vilande och kan för stunden inte observeras. Har man t.ex. en gång blivit infekterad av ett herpesvirus kommer det att ligga kvar latent i nervknutor för alltid och kan emellanåt orsaka sjukdomssymtom på nytt.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008