Ikon för Rikstermbanken

laparotomi

svensk term: laparotomi
definition:

kirurgiskt ingrepp där man öppnar buken

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008