Ikon för Rikstermbanken

laktulos

svensk term: laktulos
förklaring:

Läkemedelssubstans som har laxerande effekt. Läkemedel med denna substans används exempelvis vid förstoppning.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008