Ikon för Rikstermbanken

laktatdehydrogenas

svensk term: laktatdehydrogenas [a:’s] 
förklaring:

Enzym som finns i blodet. Ökad halt talar för vävnadsskada.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008