Ikon för Rikstermbanken

laddningsdos

svensk term: laddningsdos
förklaring:

För att ett läkemedel ska verka måste det ha en viss koncentration i blodet. För att snabbt nå upp till önskad koncentration ger man ibland en enstaka hög dos – laddningsdos. Efter laddningsdosen kan man bibehålla läkemedlets koncentration med underhållsdoser.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008