Ikon för Rikstermbanken

läkemedelselimination

svensk term: läkemedelselimination
definition:

den process där ett läkemedel bryts ned och/eller utsöndras

anmärkning:

Ett mått på elimination är clearance eller halveringstid (T½).

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008