Ikon för Rikstermbanken

kvävesenapsgas

svensk term: kvävesenapsgas
förklaring:

Kvävesenapsgaser är en grupp ämnen som har cellhämmande effekt. I dag finns flera läkemedel i denna ämnesgrupp, som används som cellgifter vid bl.a. vissa cancersjukdomar. Dessa läkemedel kallas senapsgasanaloger.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008