Ikon för Rikstermbanken

kryptorkism

svensk term: kryptorkism
förklaring:

När en eller båda testiklarna ej vandrat ner i pungen under fosterutvecklingen. Kryptorkism ökar risken för testikelcancer och sterilitet varför det bör åtgärdas tidigt. Det behandlas antingen med hormon eller genom en operation.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008