Ikon för Rikstermbanken

kryptokockos

svensk term: kryptokockos
förklaring:

Svampinfektion som orsakas av Cryptococcus neoformans, en mikroskopisk svamp som är vanligt förekommande i andra delar av världen men ovanlig i Sverige. Svampen angriper hud och lungor men kan även leda till hjärnhinneinflammation, som framför allt drabbar patienter med nedsatt immunförsvar.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008