Ikon för Rikstermbanken

kronotop

svensk term: kronotop
förklaring:

Kronotopa effekter är förändringar av hastigheten på hjärtats sammandragningar. Stimuleringar av till exempel läkemedel kan ge olika kronotropa effekter. Positiv kronotrop effekt ger en ökad hjärtverksamhet dvs. ökad sammandragningsfrekvens och där med en ökad puls. Negativ kronotrop effekt är det motsatta, dvs. förlångsammad hjärtverksamhet och därmed minskad puls.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008