Ikon för Rikstermbanken

kronisk lymfatisk leukemi

svenska termer: kronisk lymfatisk leukemi
KLL
förklaring:

Kronisk lymfatisk leukemi är en form av blodcancer. Sjukdomen är mindre allvarlig än de akuta leukemierna, och behandling sätts in först när man märker av symtomen. De vanligaste symtomen är blodbrist (med trötthet och infektionskänslighet som följd), mjältförstoring och svullna lymfkörtlar. Behandlingen består av cellgifter, kortison och ibland även borttagande av mjälten.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008