Ikon för Rikstermbanken

kronisk

svensk term: kronisk
förklaring:

Att en sjukdom är kronisk innebär att den varar länge. För att en sjukdom ska kallas kronisk ska den i de flesta fall pågå minst sex månader. Däremot finns ingen övre gräns, vilket betyder att en kronisk sjukdom i värsta fall kan vara livslång.

Motsatsen är akut.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008