Ikon för Rikstermbanken

kreatininclearance

svensk term: kreatininclearance
förklaring:

Ett mått på njurarnas funktion. Kreatinin är ett ämne som bildas i musklerna och endast kan föras ut ur kroppen via filtration i njurarna. Kreatininclearance är hastigheten med vilken kreatinin filtreras genom njurarna och därmed ett mått på hur väl filtrationen fungerar.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008